076 - 311 25 78

info@clarab.se

Om oss

Hur det går till

Vanliga frågor

Byggtjänster

Om oss

Clarab Bygg & Montage startade som enskild firma 2018 i Mariestad. Verksamheten bestod i början mest av diverse snickeri och montage arbete.i. Senare utvecklades företaget genom att börja montera solanläggningar till flertalet aktörer på marknaden.

2023 gick Clarab över till att bli aktiebolag, Clarab Bygg & Montage AB. I och med bildandet av aktiebolaget startade Clarab egenförsäljning av kompletta  solanläggningar. Genom väletablerade samarbetspartner har Clarab lyckats hålla en stabil nivå på sålda solcellsanläggningar. Kunderna har fått vad de förväntats sig. Gällande material, kalkyler och utsatta tidsramar.

Clarab’s motto kommer alltid vara kvalité före kvantitet. Detta har resulterat i nöjda kunder.

Vi som är Clarab Bygg & Montage

Philip Ljungqvist

VD

Dan Axel Ljungqvist

Försäljningschef

0761850866

Anders Karlsson

Projektledare

Dennis Karlsson

Projektledare