076 - 311 25 78

info@clarab.se

Om oss

Hur det går till

Vanliga frågor

Byggtjänster

Vår
process

Häng med på vår kundresa
01.

Hembesök

En noggrann bedömning av dina förutsättningar för att installera solceller. Vi analyserar behovet samt presenterar en lösning.

02.

Projektering

Vi utför en besiktning av ert tak samt mäter noggrant ytan och vinklar för bästa resultat.

03.

Beräkning

Efter en behovsanalys görs en beräkning på vilken produktion er anläggning kommer att ge samt ett pris. Monterat och klart.

04.

Leverans

Komplett anläggning anländer till montageplatsen. Leveranser sker naturligtvis av pålitliga transportföretag.

05.

Montering

En säker installation utförs av våra montörer. Samtliga montörer är certifierade och erfarna.

06.

Elinstallation

Fullskalig elinstallation och färdiganmälan till nätverksägaren hanteras av oss på Clarab Bygg & Montage.

07.

Driftsättning

När din färdiganmälan är godkänd så hjälper vi dig med att driftsätta anläggningen, så att vi kan komma ett steg närmare färdigställandet.

08.

Nätverksägaren

Här tar nätverksägaren över installationen och byter till en ny elmätare om så krävs. Kostnadsfritt.

09.

Mikroproducent

Grattis! Du är numera mikroproducent och producerar din egen el. Vi tackar för att du valt oss.

Solceller

Läs mer om våra solceller

A

Intresseanmälan

Fyll i vårt formulär redan idag!

A

Vanliga frågor

Se våra frågor och svar

A